Đóng

9 / 09 2020

Taxi Tải Moving House Thực Hiện Siêu Dự Án – Công Ty SHIMMER JC.COMPANY – Tại Cầu Trầm Long An

Taxi Tải Moving House Thực Hiện Siêu Dự Án – Công Ty SHIMMER JC.COMPANY – Tại Cầu Trầm Long An.

Nhân viên Taxi tải chuyển nhà moving house tập trung cho siêu dự án tại cầu trầm long an.

Nhân viên Taxi tải chuyển nhà moving house tập trung cho siêu dự án tại cầu trầm long an.

Công tác vận chuyển đang được đội ngủ taxi tải chuyển nhà moving house thực hiện.

Công tác vận chuyển đang được đội ngủ taxi tải chuyển nhà moving house thực hiện.

Hình ảnh bốc xếp vận chuyển dự án cầu trầm long an

Hình ảnh bốc xếp vận chuyển dự án cầu trầm long an

Hình ảnh dự án cầu trầm long an

Hình ảnh dự án cầu trầm long an

Nhân viên taxi tải chuyển nhà Moving House đang làm thủ tục để vào làm việc.

Nhân viên taxi tải chuyển nhà Moving House đang làm thủ tục để vào làm việc.

Hình ảnh anh em đang hăng say làm việc.

Hình ảnh anh em đang hăng say làm việc.

Hình ảnh đội xe tải hùng hậu của Taxi Tải chuyển nhà moving house tham gia thực hiện dự án.

Hình ảnh đội xe tải hùng hậu của Taxi Tải chuyển nhà moving house tham gia thực hiện dự án.

Hình ảnh quy mô rộng lớn của dự án thực hiện.

Hình ảnh quy mô rộng lớn của dự án thực hiện.

 

Chuyển Văn Phòng LIÊN QUAN