Đóng

14 / 09 2020

Taxi Tải Chuyển Nhà Moving House thực Hiện Dự Án – Trường Mầm Non Quốc tế Thần Đồng Việt

Taxi Tải Chuyển Nhà Moving House thực Hiện Dự Án – Trường Mầm Non Quốc tế Thần Đồng Việt.

Taxi Tải Moving House thực Hiện Dự Án - Trường Mầm Non Quốc tế Thần Đồng Việt

Taxi Tải Moving House thực Hiện Dự Án – Trường Mầm Non Quốc tế Thần Đồng Việt

Hệ thống xe tải của Taxi Tải chuyển nhà moving house đến địa điểm trường mầm non Thần Đồng Việt để thực hiện dự án.

Hệ thống xe tải của Taxi Tải chuyển nhà moving house đến địa điểm trường mầm non Thần Đồng Việt để thực hiện dự án.

Nhân viên taxi tải moving house đang tiến hành từng bước tháo dở, đóng gói các đồ chơi, dụng cụ hc tập của các bé...vv

Nhân viên taxi tải moving house đang tiến hành từng bước tháo dở, đóng gói các đồ chơi, dụng cụ hc tập của các bé…vv

Nhân viên đang chuyển đồ và xếp gọn gàng, cẩn thận vào xe tải chuyên dụng của công ty.

Nhân viên đang chuyển đồ và xếp gọn gàng, cẩn thận vào xe tải chuyên dụng của công ty.

Xe tải Moving house bắt đầu vận chuyển những chuyến hàng đầu tiên cho trường mầm non.

Xe tải Moving house bắt đầu vận chuyển những chuyến hàng đầu tiên cho trường mầm non.

Hình ảnh trong quá trình thực hiện dự án

Hình ảnh trong quá trình thực hiện dự án

Dịch vụ LIÊN QUAN