Đóng

14 / 09 2020

Taxi Tải Chuyển Nhà Thực Hiện Dự Án Chuyển Dọn Tổng Thể – Công Ty LICOGI9

Taxi Tải Chuyển Nhà Thực Hiện Dự Án Chuyển Dọn Tổng Thể – Công Ty LICOGI9

Hình ảnh thực hiện dự án Licogi9

Hình ảnh thực hiện dự án Licogi9

Taxi Tải Chuyển Nhà Thực Hiện Dự Án Chuyển Dọn Tổng Thể - Công Ty LICOGI9

Taxi Tải Chuyển Nhà Thực Hiện Dự Án Chuyển Dọn Tổng Thể – Công Ty LICOGI9

Tài-xế-và-phương-tiện-Moving-House-vào-bên-trong-khuôn-viên-Licogi9-để-thực-hiện-công-việc.

Tài-xế-và-phương-tiện-Moving-House-vào-bên-trong-khuôn-viên-Licogi9-để-thực-hiện-công-việc.

Hình-ảnh-tháo-lắp-nội-thất-công-ty-Licogi9

Hình-ảnh-tháo-lắp-nội-thất-công-ty-Licogi9

Tháo dỡ tử kệ nội thất văn phòng công ty Licogi9

Tháo dỡ tử kệ nội thất văn phòng công ty Licogi9

Nhân viên taxi tải đang bốc xếp hàng hóa lên xe để vận chuyển.

Nhân viên taxi tải đang bốc xếp hàng hóa lên xe để vận chuyển.

Phút giải lao của anh em taxi tải sau thời gian làm việc.

Phút giải lao của anh em taxi tải sau thời gian làm việc.

Một khu vuecj văn phòng đang được tháo dở

Một khu vuecj văn phòng đang được tháo dở

Một khu vực khác mà nhân viêc taxi tải chuyển nhà Moving House đang thực hiện công việc.

Một khu vực khác mà nhân viêc taxi tải chuyển nhà Moving House đang thực hiện công việc.

 

 

Dịch vụ LIÊN QUAN