Đóng

9 / 09 2020

Dự Án Vận Chuyển Văn Phòng – CARAVEL HOTEL

Dự Án Vận Chuyển Văn Phòng –  CARAVEL HOTEL

Dự án vận chuyển văn phòng trọn gói khách sạn CARAVER HOTEL.

Dự án vận chuyển văn phòng trọn gói khách sạn CARAVER HOTEL.

Hình ảnh xe vận chuyển của Taxi tải chuyển nhà vào trong khuôn viên khách sạn Caraver Hotel để vận chuyển

Hình ảnh xe vận chuyển của Taxi tải chuyển nhà vào trong khuôn viên khách sạn Caraver Hotel để vận chuyển

Nhân viên và phương tiện của taxi tải moving house đang thực hiện dự án chuyển dọn khách sạn lớn ở Sài Gòn.

Nhân viên và phương tiện của taxi tải moving house đang thực hiện dự án chuyển dọn khách sạn lớn ở Sài Gòn.

Xe tải moving house đang bốc xếp đồ đạc tại khách sạn Caraver Hotel Sài Gòn

Xe tải moving house đang bốc xếp đồ đạc tại khách sạn Caraver Hotel Sài Gòn

Đội hình xe tải của Taxi tải chuyển nhà moving house làm việc tại Caraver Hotel

Đội hình xe tải của Taxi tải chuyển nhà moving house làm việc tại Caraver Hotel

Chuyển Văn Phòng LIÊN QUAN