Đóng

9 / 09 2020

Dự Án Chuyển Dọn Biệt Thự Nhà Vườn Trọn Gói – 7A Tú Xương, Trần Cao Vân

Dự Án Chuyển Dọn Biệt Thự Nhà Vườn Trọn Gói – 7A Tú Xương, Trần Cao Vân.

Dự án chuyển biệt thự trọn gói 7a tú xương

Dự án chuyển biệt thự trọn gói 7a tú xương

Dự án chuyển nhà trọn gói biệt thự tú xương. Taxi tải chuyển nhà Moving House đang tháo dở vật dụng, bọc màng PE trước khi vận chuyển lên xe tải.

Dự án chuyển nhà trọn gói biệt thự tú xương. Taxi tải chuyển nhà Moving House đang tháo dở vật dụng, bọc màng PE trước khi vận chuyển lên xe tải.

Bọc màng bảo vệ PE cho các vật dụng trong biệt thự

Bọc màng bảo vệ PE cho các vật dụng trong biệt thự

Sau khi tháo dở, bọc lớp bảo vệ PE cẩn thận. Đồ đạc được vận chuyển ra xe tải và vận chuyển đến địa chỉ mới.

Sau khi tháo dở, bọc lớp bảo vệ PE cẩn thận. Đồ đạc được vận chuyển ra xe tải và vận chuyển đến địa chỉ mới.

Một số hình ảnh nhân viên Moving House vận chuyển đồ đạc.

Một số hình ảnh nhân viên Moving House vận chuyển đồ đạc.

Hình ảnh vận chuyển nội thất biệt thự ra xe tải.

Hình ảnh vận chuyển nội thất biệt thự ra xe tải.

Hình ảnh nhân viên Moving House bọc lót cẩn thận nội thất cho khách hàng.

Hình ảnh nhân viên Moving House bọc lót cẩn thận nội thất cho khách hàng.

 

 

Công Ty Xá Lợi LIÊN QUAN