Đóng

14 / 09 2020

Chuyển Văn Phòng Trọn Gói Moving House Thực Hiện Chuyển Dọn Dự Án – Ngân hàng Việt Á

Chuyển Văn Phòng Trọn Gói Moving House Thực Hiện Chuyển Dọn Dự Án – Ngân hàng Việt Á.

Chuyển Văn Phòng Trọn Gói Moving House Thực Hiện Chuyển Dọn Dự Án - Ngân hàng Việt Á

Chuyển Văn Phòng Trọn Gói Moving House Thực Hiện Chuyển Dọn Dự Án – Ngân hàng Việt Á

Đội ngủ tài xế và phương tiện vận tải của Moving House tập trung tại ngân hàng VIETA BANK để thực hiện công việc.

Đội ngủ tài xế và phương tiện vận tải của Moving House tập trung tại ngân hàng VIETA BANK để thực hiện công việc.

Hình ảnh nhân viên Moving house vận chuyển máy móc thiết bị của Ngân hàng Vieta Bank

Hình ảnh nhân viên Moving house vận chuyển máy móc thiết bị của Ngân hàng Vieta Bank.

Công tác đóng gói vận chuyển, dụng cụ văn phòng, máy móc thiết bị và nội thất của Ngân hàng Việt A Bank

Công tác đóng gói vận chuyển, dụng cụ văn phòng, máy móc thiết bị và nội thất của Ngân hàng Việt A Bank

Công tác bọc màng bảo vệ, đóng gói, lên phương án vận chuyển để đảm ản an toàn tài sản và tối ưu nhất.

Công tác bọc màng bảo vệ, đóng gói, lên phương án vận chuyển để đảm ản an toàn tài sản và tối ưu nhất.

Một số hình ảnh khác của phương án thi công dự án Ngân Hàng Việt Á Bank

Một số hình ảnh khác của phương án thi công dự án Ngân Hàng Việt Á Bank

Dự Án Thực Hiện LIÊN QUAN