Đóng

14 / 09 2020

Chuyển Nhà Trọn Gói Moving House Thực Hiện Dự Án Vận Chuyển – Ngân Hàng Nhà Nước Việt nam

Chuyển Nhà Trọn Gói Moving House Thực Hiện Dự Án Vận Chuyển – Ngân Hàng Nhà Nước Việt nam.

Chuyển Nhà Trọn Gói Moving House Thực Hiện Dự Án Vận Chuyển - Ngân Hàng Nhà Nước Việt nam

Chuyển Nhà Trọn Gói Moving House Thực Hiện Dự Án Vận Chuyển – Ngân Hàng Nhà Nước Việt nam

Các đồ dùng vận chuyển được bọc màng bảo vệ, đóng gói cẩn thận bên trong tòa nhà NHNN.

Các đồ dùng vận chuyển được bọc màng bảo vệ, đóng gói cẩn thận bên trong tòa nhà NHNN.

Toàn cảnh khu vực vận chuyển bên trong Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam

Toàn cảnh khu vực vận chuyển bên trong Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam.

Công tác chuyển dọn phí trong NHNN được thực hiện rất nhanh chóng, đòi hỏi sự chuyên nghiệp của Moving House.

Công tác chuyển dọn phí trong NHNN được thực hiện rất nhanh chóng, đòi hỏi sự chuyên nghiệp của Moving House.

Một-góc-bên-trong-NHNN-việt-nam

Một-góc-bên-trong-NHNN-việt-nam

Dịch vụ LIÊN QUAN