Đóng

Hoàn Trả Mặt Bằng

Hoàn Trả Mặt Bằng

tt8

Góc vườn xanh trong căn hộ

Được cải tạo từ khu nhà trọ cũ với kinh phí đầu tư tiết kiệm nhưng ngôi nhà vẫn mang […]

26 / 01 2016